Rehabilitering av pipe med stålrør

Rehabilitering av pipe med stålrør er en trygg, effektiv og rimelig metode for å fikse en ødelagt pipe.

Rehabilitering med stålrør er en smart løsning, blant annet ved innkledd skorstein, eller når avstanden til treverk er for liten til å imøtekomme nye krav.

Når stålforingen monteres med en minimumsavstand på 20 mm. fra innsiden av skorsteinen, tilfredsstiller den oppstillingsvilkår 3. Det betyr at brennbart materiale kan ha kontakt med pipe i etasjeskille, og på to vegger. Dette kalles en luftventilert løsning.

Denne løsningen reduserer tverrsnittet i pipeløpet og fører til bedre trekk, samt en raskere driftsvarm pipe. Dette er også optimalt tilpasset moderne ildsteder som har meget effektive brennkamre.

Det er et krav at eventuelle kratre mures igjen før foringen settes ned, i henhold til retningslinjer fra RISE Fire Research (tidligere SINTEF NBL).

Godkjent rehabilitering med stålrør

Det er RISE Fire Research som godkjenner ulike typer rehabiliteringsmetoder i Norge. De vektlegger at skorsteinens tilstand påvirker hva slags forarbeid som må gjøres, før det skal senkes et stålpiperør ned i pipeløpet.

Utdrag fra en godkjenning:

«Rehabilitering av tegl-, betong- og element skorsteiner som er montert i overensstemmelse med gjeldende oppstillings vilkår. Gammel skorstein skal alltid rengjøres, inspiseres og vurderes før rehabilitering.»

Det er viktig å bruke fagfolk til denne jobben slik at retningslinjer overholdes og piperøret blir brannsikkert og forsvarlig montert. Vi kommer gjerne på en gratis befaring for å gi en vurdering av hva din pipe trenger for å bli modernisert, trygg og effektiv. Ved å finne den riktige metoden for akkurat din pipe, kan vi gi et mest mulig riktig pristilbud slik at du ikke får noen store overraskelser underveis.

Vi er stort sett alltid lett tilgjengelige i hele Kristiansand, Vennesla og områdene rundt, og vårt arbeidsfelt strekker seg over hele Agder.

 

 

Hvem er Pipefiks?

Pipefiks AS består av mennesker som er over gjennomsnittet interessert i brannsikkerhet. Det er derfor vi har spesialisert oss på rehabilitering og brannsikring av skorstein og ildsteder.

Våre dyktige montører og murere er genuint interesserte i å finne gode løsninger på alle problemer som gjelder fyringsanlegg. De er kurset ved bransjeforeningen Norsk Varme, og vi har en murmester med lang erfaring innen rehabilitering med på laget. Bruker du oss, kan du med andre ord være trygg på kompetansen.

Fordi vi driver ILDSTEDET SØR får vi også dra nytte av ekspertisen fra Jøtul- gruppen og deres kanaler, i prosjektene våre.

Vi har mye erfaring med rehabilitering i borettslag og bygårder, i tillegg til villaer, hus og hytter.

Kontakt oss dersom du trenger hjelp til rehabilitering av pipe med stålrør