Er rehabilitering av pipe søknadspliktig?

Rehabilitering av pipe med nedsenkning av nytt innerrør, oppføring av ny skorstein eller rivning av skorstein, er søknadspliktig etter Plan og Bygningsloven § 20 -1. bokstav f

Skal du utføre denne typen arbeid må dette ikke startes opp før kommunen har godkjent byggesøknaden. Bruker man et firma med sentral godkjenning for rehabilitering av piper, kan det leveres en forenklet søknad. Denne typen søknad er forhåndsgodkjent, fordi en sentral godkjenning betyr at utførende virksomhet beviselig er skikket til å utføre arbeidet.

Pipefiks har sentral godkjenning og er medlem av bransjeforeningen Norsk Varme, som bistår med kursing og kompetanseutvikling av våre medarbeidere. På den måten holder vi oss faglig oppdatert og klare for å hjelpe deg med pipa.

Ulike former for rehabilitering av pipe

En pipe som er modernisert med nytt innerrør vil ha høyere effekt, bli raskere driftsvarm og være optimal for moderne, rentbrennende ovner.

Dette er de vanligste formene for piperehabilitering:

Foring med syrefaste stålrør: Denne metoden går ut på å føre et rustfritt og syrefast stålrør ned gjennom pipeløpet. På den måten lages en ny og tett pipe med mindre tverrsnitt, inne i det gamle røret. Bruk av stålrør er den vanligste metoden i dag, og normalt sett også den rimeligste.

Keramiske rør: Dette er en tradisjonell metode som er noe mer tidkrevende enn stålpipe. Dette er fordi bruk av keramiske rør krever et helt loddrett pipeløp, hvor røret limes sammen del for del.

Glidestøping: En metode der man støper en ny kanal inn i den gamle kanalen. Støpen blir ca. 1 cm tykk og dekker alle fire sidene av pipeløpet. Denne metoden brukes ofte på svært dårlige teglskorsteiner.

Det kan være vanskelig å vurdere hva slags type rehabilitering man bør bruke til sin egen pipe. Vi hjelper deg med å finne den beste løsningen og sørger for at arbeidet byggesøkes og godkjennes på riktig måte. Da kan du være trygg på at brannsikkerheten er ivaretatt og papirarbeidet er gjort skikkelig.

 

 

Hvem er vi?

Pipefiks AS er en spesialist på rehabilitering og brannsikring av skorstein og ildsteder. Våre dyktige montører og murere er over gjennomsnittet interessert i brannsikkerhet, og har en genuin interesse i å finne gode løsninger. Resultatet skal være pent, trygt og effektivt.

Vi driver også Ildstedet Sør og får derfor dra nytte av ekspertisen fra Jøtul- gruppen og deres kanaler, i prosjektene våre.

Kontakt oss dersom du trenger hjelp til søknadspliktig rehabilitering av pipe