Rehabilitering av skorstein

Skorsteiner har lang tradisjon i Norge. Nå er det mange eldre skorsteinspiper som begynner å bli modne for rehabilitering.

Før var det vanlig at skorstein ble oppført i betong eller teglstein. I dag er blir det normalt brukt elementskorstein eller skorstein i stål. Skorsteinspipens oppgave er å transportere røykgass fra ildsted trygt ut av boligen, uten at det oppstår brann eller forgiftning.

Etter mange års bruk vil pipeløpet gjerne ha sprekker og riss, som reduserer trekken og øker brannfaren. Derfor er det mange piper som trenger en oppgradering.

Hvorfor må jeg rehabilitere?

En skorstein har behov for oppgraderinger i likhet med alle andre bygginstallasjoner. Pipen utsettes for store påkjenninger fra fyring, vær og vind og er derfor litt ekstra utsatt. Dersom du har fått beskjed fra feier om at det er på tide å rehabilitere, er dette fordi brannsikkerheten i din skorstein nå er svekket og kan utgjøre en fare for brann.

Det er også vanlig at eldre skorsteinspiper ikke er montert i henhold til nye oppstillingsvilkår, og derfor ikke lenger er godkjente. Dette kan være noe så enkelt som at en brennbar vegg, står for nærme pipen.

Søknadsplikt ved rehabilitering

Rehabilitering av skorstein er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan og bygningsloven § 20-1 bokstav f. Som en pipespesialist med sentral godkjenning, tar vi oss av søknadsprosessen på dine vegne, slik at du kan være trygg på at alt av papirer er i orden.

Hvordan går jeg frem?

Rehabilitering av skorsteiner er ingen enkel oppgave og må kun utføres av kvalifiserte fagfolk. Vi kommer gjerne på befaring for å vurdere om pipen har behov for oppgraderinger, og hva slags type rehabilitering det i så fall er snakk om.

Deretter kan vi gi deg et prisoverslag på en nytt, brannsikkert, effektivt og godkjent pipeløp.

rehabilitering-av-skorstein

Hva skjer med skorsteinen når den rehabiliteres?

En av de vanligste metodene for å rehabilitere en skorstein er ved å sette inn et nytt innerrør i rustfritt stål. Dette kalles en pipeforing, og denne gir deg et helt nytt pipeløp på innsiden av den gamle skorsteinspipen.

Vi kan også utføre en jevn støp på innsiden av pipen, ved å bruke en støypegranat som vibrerer lettbetong inn i sprekker og riss på pipens innside.  Det er mulig å justere dimensjonen på støypen slik at pipeløpet blir helt riktig i forhold til peisovnens effekt.

Pålegg om rehabilitering

Dersom du har fått pålegg om å rehabilitere pipen bør du ta tak i dette straks, slik at du kan beholde muligheten for vedfyring. Vi kommer gjerne på en uforpliktende befaring for å vurdere hva som kreves av rehabilitering, slik at pipen blir godkjent, brannsikker og fyringseffektivt.

Pipefiks – eksperten på rehabilitering av skorstein.