Pipefiks logo

Gamle skorsteiner – ikke alltid på stell men fortvil ikke

Innhold

Gamle pipeløp – bevaringsverdige og viktige for å holde varmen vinterstid – men ofte i strid med moderne regelverk og skjulte skader kan sette liv i fare. Når feier nedlegger fyringsforbud er det sannhetens øyeblikk for huseier. På yttersø gård ble isodorstøp redningen.

Huseierens beste venn

For eiere av gamle tømmerhus er vedfyring nødvendig for å overleve de verste kuldeperiodene. Marerittet er å få fyringsforbud med påfølgende rehabiliteringskostnader. Inspeksjon fra feiervesenet kan få dramatiske konsekvenser om tilstanden vurderes å kunne forårsake brann. Kanskje ikke så rart at feiere av og til kan oppleve eiere med piggene ute. Det har jo gått bra i alle år – og plutselig står man foran et uant pengesluk og kalde vedovner.

Da skal man huske at feieren er din beste venn og garantist for at liv og eiendom ikke settes på spill. Feierne har spesialkompetanse som står til rådighet for huseiere. I dette tilfellet var god dialog mellom huseier, utførende firma og feier problemløsende. Tradisjonelle teglpiper varmes opp ved fyring og varmen bidrar i rommene pipeløpet går gjennom.

Fuktighet fordrives og frostskader unngås. Lar sikkerheten seg ikke forene med tradisjonelle løsninger må moderne tiltak aksepteres om pipeløpet skal friskmeldes. Valget fallt til slutt på isodorstøpt nytt innvendig pipeløp kombinert med fleksibelt stålrør. Larvik brann og redning – feiervesenet, som praktisk nok også er nærmeste nabo til gården, bisto med befaringer underveis og ga kvalifiserte vurderinger av tilstander. God dialog med feier la grunnlag for gode beslutninger videre.

Bratt læringskurve

Å sette i gang et piperehabiliteringsprosjekt er utfordrende og lærerikt – overraskelsene kan stå i kø.. Det er ikke alltid åpenbart hva som feiler en gammel pipe. Tilsynelatende beskjedne sprekkdannelser i pussen kan dekke over alvorligere tilstander. Høye piper med skråløp over loftet kan være problematiske å få godt innsyn i.

Det finnes riktignok gode tekniske løsninger som filming, men det beste er å observere selv med egne øyne er vår erfaring. Belysning på innsiden av pipeløpet observert fra utsiden kan avsløre brannfarlige gjennomgående sprekker i tegl og fuging.

Røkrørgjennomføringer fra brannmur til pipeløp som ligger farlig nær tømmerkonstruksjonen oppdager man ikke uten å åpne opp og observere. Det kan ha gått bra i 200 år, men en dag er uhellet ute og svimerker på tømmeret viste i vårt tilfelle for farlig nær det har vært å ta fyr.

Stålrørinnsats alene er ikke alltid nok. Skulle en pipebrann oppstå i stålrøret er det fare for at varme gasser kan antenne treverk gjennom sprekkdannelser i de gamle pipeveggene som omgir stålrøret. Derfor krav om ”brannmurkvalitet” på stålrørets omgivende gamle teglpipevegger. Er den forutsetningen innfridd forenkles rehabiliteringen til ny innsats – keramisk eller stål.

Bildet er rotert 90 grader: Pipeløpets indre hjørne i annen etasje fotografert gjennom hulltagning i pipeveggen. Fra røkrørstussen og oppover er en halvannen meter langt vertikal gjennomgående sprekk. En stekespade stukket helt inn støtte heldigvis på en ekstra ”brannmur” lagt mellom pipeløpet og tømmerveggen. Uten denne sikringen ville nok Yttersø brent ned forlengst. Kan være vanskelig å oppdage slike sprekker uten innsyn i pipeløpet og vanskelig å forutse med vanlige kontrollrutiner.

Alt som tenktes kan av problemer

Vestre pipeløp som betjener grua på kjøkkenet bød lærerikt på alt som tenkes kan av problemer. I utgangspunktet sto valget mellom å rive pipeløpet ned til loftsgulv eller å rehabilitere ved utskifting av sprukne teglsten og reparere fuging.

For å være på den sikre siden ble pussen hugget av for oversikt over skadene. En åpning nær loftsgulvet avslørte sprekkdannelser ned mot annen etasje som ikke kunne observeres via feieluken. Hulltagning i annen etasjes pipeløp åpenbarte sprekk i pipeløpets indre hjørne ned mot midten av etasjen – reparasjon fallt bort som alternativ.

Å skifte ut stein på pipeløpets innside er ikke mulig og medførte risiko for sammenrasing. Måtte det fredede pipeløpet nå rives og gjenoppbygges helt fra annen etasje? Tilfeldigvis ble vi tidligere oppmerksomme på Isodor-metoden som nå viste seg å bli redningen for vestre pipeløp.

Murer/montør Lars Arneberg, montør Mohammad Arab og lærling/murer/montør Lasse Tveite forbereder et hektisk dagsløp. Isodorstøp er intenst teamarbeid. Hver og en kjenner sin oppgave og rutine.

Isodor ble løsningen

Isodor-metoden ble utviklet i Danmark og er mindre benyttet i Norge da danske hus oftere har murvegger. Pipeløp godtas tilsluttet trevegger i veggsnittet, men ikke mot veggsiden.

Pipeløp mot trevegg forutsetter mellomrom på minimum 10 cm og innsyn til alle pipens sider. I gamle tømmerhus kan dette være både umulig å innfri og lite ønskelig fra antikvarisk synspunkt. Man vil jo gjerne bevare det gamle pipeløpet. Isodormetoden innebærer å støpe et nytt pipeløp inne i det gamle pipeløpet. En vibrerende stålkule med diameter tilsvarende ønsket nytt pipeløp heises opp i senter av det gamle pipeløpet i en vaier mens det fylles på isodorstøpemasse ovenfra.

Et slikt nytt isodorpipeløp inne i det gamle endrer ikke på kravet om avstand til trevegg, men nærhet til treverk i bjelkelagsgjennomføringen godtas. Isodorrehabilitert pipeløp er ikke nok i seg selv for å tilfredsstille brannsikkerhetskravene i gamle tømmerbygninger dersom pipeløp ligger nær tømmerveggene.

I løpet av befaring med feier kom løsningen spontant: Innfør et fleksibelt stålrør i isodorløpet! Da er hensynet til nærliggende tømmervegger ivaretatt og det gamle pipeløpet vil fungere som en helt moderne konstruksjon iht. regelverket.

Rimeligere enn å rive og gjenoppbygge med stålrørinnsats. Innsats er uansett påkrevet når krav om avstand til trevegg ikke kan innfris – hele det gamle fredede pipeløpet bevart intakt rundt en isodorkjerne – stabilisert og forsterket. Isodorstøp har en viss fleksibilitet og føyer seg i noen grad etter bevegelser/setninger i pipeløpet.

Årvåkenhet og presis utførelse

Det er få firmaer i Norge som utfører isodorstøp. Pipefiks A/S i Vennesla var villige til å utføre arbeidet i Larvik. Selve isodorstøpingen ble utført av 3 mann i løpet av en arbeidsdag. På bakken: en mann med isodorsekker og tvangsblander.

Nøyaktige blandingsforhold og jevn produksjon ettersom bøtter med støp ble ført opp til pipetoppen med lift og tømt jevnt ned i pipeløpet. Sveivekran montert på pipens åpning med vaier festet i kulen i bunnen av pipeløpet.

Lars Arneberg heller isodorstøp ned i pipeløpet. Sveiven står klar og i neste omgang må isodorkulen heises rolig og jevnt oppover til klar av støpemassen før ny støp tilføres.

Kulen ble sveivet oppover parallelt med påfyll av støp. På loftet en mann klar ved åpningene i pipeløpet, observerende og behjelpelig med håndkraft når patronen nådde skråløpet og eventuelt måtte hjelpes i posisjon gjennom skråen. Intenst arbeide, årvåkenhet og presis inngripen – vellykket utført.

Ved skråløpet på loftet er Lasse Tveite klar til å håndtere isodorkulen når den bryter gjennom støpemassen og må hjelpes over skråløpet. Feier Kim Åge Simonsen fra Larvik brann og redning følger interessert med på prosessen.

Dagen derpå ble fleksibelt stålrør senket ned i det nye isodorstøpte pipeløpet og arbeidet med å tilknytte ildstedene via nye røkrørforbindelser påbegynt. Ferdig i tide for strømpriskrisevinteren 2021/22. Skjebnen er ikke alltid lunefull.

Forholdene bestemmer løsning

Isodormetoden kombinert med stålrørinnsats var en gunstig løsning i dette tilfellet. Pipeløpet oppnådde maksimal sikkerhet, kostnaden ble redusert betydelig, rask utførelse og ikke minst ble det fredede pipeløpet forsterket og bevart intakt rundt en isodorstøpt kjerne.

Isodorkulens styreinnretning bryter gjennom den langsomtherdende isodormassen.

Østre pipeløp greide seg med stålrørsinnsats. Isodor ville vært unødvendig fordyrende. De to tilfellene illustrerer nødvendigheten av løsninger tilpasset det enkelte tilfelle. Avdekking, dokumentasjon, dialog med ekspertise, og innhenting av tilbud etter spesifikasjon og oppfølging av utførende.

Vestfold Fylkeskommune og Stiftelsen UNI stilte betydelige midler til rådighet for prosjektet. Det er støtte å få for fredede bygninger når det virkelig trengs.

Et døgn etter isodorstøp senkes den forhåndstilpassede fleksible
stålrøret med i pipeløpet via lift.

Isodor

  • Utviklet på 1980-tallet av den danske skorstensfeiermesteren Theodor Kristensen. Han eksperimenterte først med sin kones kjøkkenrullemotor, men utviklet snart den vibrerende kulen og riktig støpemateriale. Grunnlagt i 1984 som ISODOR ApS. I Danmark har Isodor 60 forhandlere og 11 i Norge.
  • Støpemassen består av Perlite lettbetong som helles ned i pipeløpet. Isodorkulen trekkes opp gjennom betongen, men alltid med 10-20 cm Perlite over. Kulens motor fjernstyres, slås av når kulen står stille og vibrerer når den trekkes oppover.
  • For at lettbetongen ikke skal knuses, blandes den i en 100-liters tvangsblander med tilsetning av 14 liter vann.
  • Isodor innvendig foring i gamle piper tilfredsstiller oppstillingskravene i klasse 2. Det vil si at det godtas nærhet til treverk i bjelkelagsgjennomføringer. Ellers gjelder kravene til innsyn og minimumsavstand til trevegg.
  • Kombinasjonen av isodorforing og stålrør kan redde et bevaringsverdig pipeløp som ellers måtte rives og fornyes helt.
Skråpipeløpet på loftet pusset med kalkpuss. Isodorforingen besørger nødvendig oppstiving av det sprukne pipeløpet og bevaring av en 200 år gammel fredet pipe.
Kontakt En sort Pil