Pipefiks logo

Pipe

En pipe i god stand øker brannsikkerheten og gir god lufting til fyring.

Kontakt oss

Viktig med en skikkelig pipe

Pipa er en kanal som fører røyk og sotpartikler fra ildstedet og ut av rommet. De fleste ofrer ikke dette mange tanker i det daglige, men piper betyr mye for helse og sikkerhet i samfunnet. På 1500-tallet begynte piper så smått å dukke opp i Norge. Før den tid fyrte man bare midt i rommet og lot røyken slippe ut av et hull i taket. Dette førte til røykfylte rom og en mengde helseplager.

Fra 1700-tallet sank barnedødeligheten ganske dramatisk og historikere tilskriver en del av æren til pipene, som førte skadelig røyk bort fra oppholdsrommene.

Piper er også en av årsakene til at byer kunne vokse frem, ettersom de gjorde det mulig å bygge i mer enn én etasje. I moderne tid tenker de fleste ikke spesielt mye på pipene sine, fordi pipa bare er der og gjør det den skal.

Derfor er det lett å glemme hvor viktig en skikkelig pipe faktisk er.

Vedlikehold og skader

En skadet eller dårlig vedlikeholdt pipe har ofte redusert trekk, og kan i verste fall være brannfarlig. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har det oppstått hundrevis av alvorlige branner i pipeløp bare de siste årene. Noe av problemet er at en pipebrann ofte tar litt lengre tid å oppdage enn andre branner, ettersom det brenner på et område man ikke kan se. Mange får vite at de har en pipebrann fordi naboer har observert stikkflammer på taket, uten at de har oppdaget noe selv.

Dersom du er usikker på om pipen din kan være skadet eller har behov for vedlikehold, anbefaler vi at du tar kontakt, slik at vi kan ta en befaring. Når det gjelder brannsikkerhet bør det alltid overlates til fagfolk.

Ofte stilte spørsmål

Hva er de vanligste metodene?

Når en skorstein skal rehabiliteres finnes det ulike metoder for å gjøre dette. De vanligste metodene er å sette inn stålrør, keramikkrør, eller å utføre en glidestøping.

Foring med syrefaste stålrør: Dette er en enkel metode der man fører et rustfritt og syrefast stålrør ned gjennom pipen. På den måten lages en helt ny og tett pipe, inne i det gamle røret.

Keramiske rør: Dette er en tradisjonell metode som er noe mer tidkrevende enn stålpipe. Bruk av keramiske rør krever at pipeløpet er helt loddrett, og at røret limes sammen del for del.

Glidestøping: En metode der man støper en ny kanal inn i den gamle kanalen. Støpen blir ca. 1 cm tykk og dekker alle fire sidene av pipeløpet. Denne metoden brukes ofte på svært dårlige teglskorsteiner.

Av disse tre metodene er bruk av stålrør det vanligste og normalt sett også det billigste. Vi hjelper deg med å finne den beste løsningen til din bolig.

Hva er fordelene med rehabilitering av pipe?

Brannsikkerhet Den viktigste fordelen med å rehabilitere pipeløpet er bedre brannsikkerhet. Ved rehabilitering blir det satt en helt ny, tett pipe inn i det gamle pipeløpet. Den nye pipen tilfredsstiller dagens krav og er trygg om det skulle komme en pipebrann. Brannvesenet rykker ut til rundt 1000 pipebranner i året.

Bedre trekk En tett og trygg skorstein gir bedre trekk og optimaliserer driftsforholdene i pipa.

Godkjent for innkledning Teglsteinspiper som blir foret med inner-rør får en oppgradering som tillater at pipen kan kles/ dekkes til på inntil to sider.

Verdiøkning på boligen/hytta En rehabilitering av pipeløpet og ny ovn kan bidra til å øke verdien om du skal selge boligen eller hytta.

Miljøvennlig og økonomisk En dårlig pipe og gammel ovn gir dårlig fyringsøkonomi. En rehabilitert pipe kan sammen med en rentbrennende peis/peisovn gi en virkningsgrad (Utnyttelse av vedens energi) på over 80 prosent, noe som gir en betydelig reduksjon i vedforbruket, sterkt reduserte utslipp av svevestøv og dermed en besparelse i fyringskostnadene og et renere miljø.

Er rehabilitering av pipe søknadspliktig?

Rehabilitering av skorstein er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan og bygningsloven § 20-1 bokstav f. Søknadsprosessen kan vi ta oss av for deg.

Bilde for Evje Bilde for Odda Bilde for Skien Bilde for Vennesla Bilde for Porsgrunn Bilde for Sandefjord Bilde for Kristiansand
Kontakt En sort Pil