Pipe

En pipe i god stand øker brannsikkerheten og gir god lufting til fyring.

Pipa er en kanal som fører røyk og sotpartikler fra ildstedet og ut av rommet. De fleste ofrer ikke dette mange tanker i det daglige, men piper betyr mye for helse og sikkerhet i samfunnet. På 1500-tallet begynte piper så smått å dukke opp i Norge. Før den tid fyrte man bare midt i rommet og lot røyken slippe ut av et hull i taket. Dette førte til røykfylte rom og en mengde helseplager.

Fra 1700-tallet sank barnedødeligheten ganske dramatisk og historikere tilskriver en del av æren til pipene, som førte skadelig røyk bort fra oppholdsrommene.

Piper er også en av årsakene til at byer kunne vokse frem, ettersom de gjorde det mulig å bygge i mer enn én etasje. I moderne tid tenker de fleste ikke spesielt mye på pipene sine, fordi pipa bare er der og gjør det den skal.

Derfor er det lett å glemme hvor viktig en skikkelig pipe faktisk er.

Vedlikehold og skader

En skadet eller dårlig vedlikeholdt pipe har ofte redusert trekk, og kan i verste fall være brannfarlig. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har det oppstått hundrevis av alvorlige branner i pipeløp bare de siste årene. Noe av problemet er at en pipebrann ofte tar litt lengre tid å oppdage enn andre branner, ettersom det brenner på et område man ikke kan se. Mange får vite at de har en pipebrann fordi naboer har observert stikkflammer på taket, uten at de har oppdaget noe selv.

Dersom du er usikker på om pipen din kan være skadet eller har behov for vedlikehold, anbefaler vi at du tar kontakt, slik at vi kan ta en befaring. Når det gjelder brannsikkerhet bør det alltid overlates til fagfolk.

Pipefiks fikser pipa

Når en skorstein skal rehabiliteres finnes det ulike metoder for å gjøre dette. De vanligste metodene er å sette inn stålrør, keramikkrør, eller å utføre en glidestøping.

Foring med syrefaste stålrør: Dette er en enkel metode der man fører et rustfritt og syrefast stålrør ned gjennom pipen. På den måten lages en helt ny og tett pipe, inne i det gamle røret.

Keramiske rør: Dette er en tradisjonell metode som er noe mer tidkrevende enn stålpipe. Bruk av keramiske rør krever at pipeløpet er helt loddrett, og at røret limes sammen del for del.

Glidestøping: En metode der man støper en ny kanal inn i den gamle kanalen. Støpen blir ca. 1 cm tykk og dekker alle fire sidene av pipeløpet. Denne metoden brukes ofte på svært dårlige teglskorsteiner.

Av disse tre metodene er bruk av stålrør det vanligste og normalt sett også det billigste. Vi hjelper deg med å finne den beste løsningen til din bolig.

Ta kontakt dersom du trenger hjelp med din pipe