Pipefiks logo

Pipefornying

Med pipefornying oppgraderer vi pipa med moderne systemer som imøtekommer dagens krav.

Kontakt oss

Gratis befaring

Skorsteinen blir gjennom året utsatt for store påkjenninger fra fyring, vær og vind. Langs kysten utsettes vi også for den salte sjøluften, som gir en ekstra påkjenning. Denne slitasjen gjør at skorsteinen får behov for oppgradering etter hvert. I tillegg har moderne løsninger høyere effektivitet og brannsikkerhet, så en pipefornying er ofte fornuftig.

Dersom du har fått beskjed fra feier at det er på tide å rehabilitere, er dette fordi brannsikkerheten i skorsteinen er så svekket at det kan utgjøre en fare for brann. Da bør du kontakte oss for en gratis befaring, slik at vi raskest mulig kan vurdere hva slags fornyingsbehov pipen din har.

Nyere regelverk har også endret hvordan brennbart materiale kan plasseres i forhold til pipen. Da kan en pipefornying som endrer oppstillingsvilkår være en løsning, slik at du slipper å flytte innvendige vegger.

Vi fikser pipa

Pipefiks AS består av en gjeng dyktige fagfolk som er genuint interessert i brannsikkerhet og rehabilitering av skorstein. Vi opererer i hele Agder og har lang erfaring med rehabilitering av skorstein. Ettersom vi også driver Ildstedet Sør, får vi dra nytte av ekspertisen fra Jøtul-gruppen og deres kanaler, i prosjektene våre.

Kontakt oss for pipefornying

Ofte stilte spørsmål

Har min skorstein behov for utbedring?

Dersom du er usikker på om skorsteinen har behov for utbedring kan du kontakte oss for en gratis befaring. Vi sjekker pipa nøye og gir deg et prisoverslag på eventuelle nødvendige utbedringer. Det finnes litt ulike metoder for å fornye pipen. Det kan settes inn nye piperør av keramikk eller stål, og det kan gjøres en glidestøp i pipeløpet. Det vanligste, og det som oftest er rimeligst, er å sette inn et rustfritt og syrefast stålrør.

Det er enkelte byggetekniske faktorer som avgjør hva som er den beste løsningen, så vi vil bistå med å velge riktig løsning hos deg. Det er vi som er utførende fagfolk som har ansvaret for å fortelle deg om alle muligheter og begrensninger under rehabiliteringen. Derfor må du ikke være redd for å spørre oss til råds, når vi tar på oss ditt prosjekt.

Er rehabilitering av pipe søknadspliktig?

Dersom du er usikker på om skorsteinen har behov for utbedring kan du kontakte oss for en gratis befaring. Vi sjekker pipa nøye og gir deg et prisoverslag på eventuelle nødvendige utbedringer. Det finnes litt ulike metoder for å fornye pipen. Det kan settes inn nye piperør av keramikk eller stål, og det kan gjøres en glidestøp i pipeløpet. Det vanligste, og det som oftest er rimeligst, er å sette inn et rustfritt og syrefast stålrør.

Det er enkelte byggetekniske faktorer som avgjør hva som er den beste løsningen, så vi vil bistå med å velge riktig løsning hos deg. Det er vi som er utførende fagfolk som har ansvaret for å fortelle deg om alle muligheter og begrensninger under rehabiliteringen. Derfor må du ikke være redd for å spørre oss til råds, når vi tar på oss ditt prosjekt.

Hjem

Kontakt En sort Pil