Pipefiks logo

Piperehabilitering Sandefjord

Kontakt oss for gratis befaring på piperehabilitering i Sandefjord. En gammel og slitt pipe har ofte dårlig fyringseffekt og redusert brannsikkerhet. Brannvesenet rykker ut til over 1000 pipebranner hvert eneste år, og dette tallet er på vei opp, ifølge Brannvernforeningen.

De peker på flere årsaker til at stadig flere opplever pipebrann:

  • Feil dimensjonering av pipe og ildsted.
  • Feil fyring som gir ufullstendig forbrenning. Det kan skje ved at bålet bygges feil, for lite eller for mye trekk, feil brensel osv.
  • Dårlig brensel, med eksempelvis fuktig ved og kubber som er for tykke for ildstedet.

Feil dimensjonering

Det første punktet nevnt øverst er det vi ser mest av. Eldre piper er ikke dimensjonert for moderne rentbrennende ovner, noe som fører til økt soting og lite effektiv fyring. Ved å montere et nytt pipeløp inne i den originale skorsteinen, kan vi modernisere pipeløpet kjapt og med minimale inngrep. Mesteparten av jobben gjøres fra taket, så vi behøver heller ikke å være mye inne i boligen i løpet av rehabiliteringen.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan feilsøker man skorsteinen?

Sandefjord ligger nærme sjøen og det gir både høy fuktighet og saltholdig luft. Dette påvirker alle bygningselementer, og saltet er blant annet kjent for å forvitre betong. I eldre piper opplever man gjerne revner og sprekker som et resultat av at mur og betong forvitrer. Det første tegnet på at noe ikke er i orden er som oftest dårlig trekk, men dersom det er vanskelig å fyre opp kan det også skyldes undertrykk.

Sjekk om spjeldet er åpent.
Undersøk om det er åpning fra røykrør og inn til pipen.
Se om det er hindringer i pipeløpet.
Kontroller at pipehatten er hel.
Sørg for at feieluker og andre ildsteder som er tilkoblet skorsteinen er stengt igjen.
Skru av baderomsvifte, kjøkkenventilator og annet ventilasjonsanlegg.


Når dette er gjort kan du fyre opp i ildstedet. Dersom røyken slår inn i rommet, eller det er vanskelig å fyre opp, skyldes det sannsynligvis feil på trekken. I så fall kan bør du kontakte oss for å vurdere hva som er galt og hvilken type piperehabilitering som egner seg best for din skorstein.

Hva er prisen på piperehabilitering?

Det er ganske mye rimeligere å rehabilitere en pipe fremfor å bygge en ny. Dersom vi utfører en rehabilitering med innvendig skorsteinsforing, vil dette være den rimeligste og kjappeste løsningen for å få en «ny» pipe. Nøyaktig pris er avhengig av flere faktorer som eksempelvis lengde på pipeløpet, antall etasjer pipen går gjennom og hvor mange steder pipeløpet er tilkoblet en peis. Prisen varierer normalt fra 25.000 kr og oppover. Etter befaring kan vi gi et tilbud på totalpris for prosjektet.

Pipefiks

Pipefiks AS er et murerfirma med lidenskap for trygge piper og fyringssteder. Vi har sentral godkjenning og er en del av bransjeforeningen Norsk Varme, slik at vi får kursing og oppdatering til våre medarbeidere. På den måten kan vi fortsette å være ledende på rehabilitering og reparasjoner av piper. Bruker du fagfolk blir jobben gjort skikkelig med en gang.

Kontakt oss for piperehabilitering i Sandefjord.

Bilde for Evje Bilde for Odda Bilde for Skien Bilde for Vennesla Bilde for Porsgrunn Bilde for Sandefjord Bilde for Kristiansand