Pipefiks logo

Videokontroll av skorstein

Fyringsanlegg med feil og mangler utgjør en betydelig trussel for brannsikkerheten. Årlig oppstår betydelige tap i Norge som følge av slike problemer. Samtidig er slike anlegg også en betydelig kilde til miljøforurensning.

Kontakt oss

Feilsøking av pipe

Et effektivt fungerende varmesystem representerer også en betydelig økonomisk investering i verdien av boligen din. Derfor er det mange solide argumenter for å gjennomføre jevnlige inspeksjoner for å oppdage og rette opp eventuelle mangler så tidlig som mulig. Etter en lang vinter med hyppig fyring kan det være hensiktsmessig å vurdere en slik inspeksjon.

Tilstandsrapport

Hvis brannvesenet eller feiervesenet har anbefalt en brannteknisk tilstandsvurdering av skorsteinen, vil dette vanligvis inkludere en grundig visuell undersøkelse, ofte med videodokumentasjon og en påfølgende rapport som oppsummerer eventuelle funn og konklusjoner. Mange huseiere opplever også problemer som dårlig trekk eller lignende, som kan nødvendiggjøre en gjennomgang av hele fyringsanlegget. Det kan kreve både betydelig erfaring og moderne utstyr for å utføre en omfattende inspeksjon av pipen. I vår kartlegging benytter vi avansert videoutstyr for å innhente detaljert informasjon om pipens tilstand. Dette gir oss muligheten til å effektivt identifisere eventuelle problemer og finne den beste måten å vedlikeholde ditt fyringsanlegg på.

Bruk fagfolk til piperehabiliteringen

Om du har mistanke om at noe er feil, som eksempelvis uvanlig dårlig trekk i pipa, anbefaler vi at du tar kontakt slik at vi kan ta en befaring. Vi er normalt lett tilgjengelige i Kristiansand, Vennesla og Søgne, men vi dekker også resten av Agder og store deler av Øst- og Vestlandet. Vi er en murermesterbedrift som er sertifisert gjennom norsk varme. Det er viktig å huske på at en rehabilitering krever gode fagkunnskaper, godkjente produkter og riktig tilpassing til akkurat din skorstein. Vi bruker bare produkter med høy kvalitet og lang holdbarhet, slik at vi trygt kan levere, montere og garantere for alt vi gjør.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan utføres piperehabilitering?

De tre vanligste metodene som brukes når en skorstein skal rehabiliteres er stål, keramikk eller glidestøping. Av disse metodene er bruk av syrefaste stålrør den vanligste og generelt billigste metoden.

Foring med syrefaste stålrør: Dette er en enkel metode der man fører et rustfritt og syrefast stålrør ned gjennom pipen slik at en lager en helt ny og tett pipe inne i den gamle.

Keramikk: En tradisjonell og kjent metode som er noe mer tidkrevende enn stålpipe. Bruk av keramiske rør krever at pipeløpet er helt loddrett og at disse limes sammen del for del.

Glidestøping: En metode der man støper en ny kanal inn i den gamle kanalen. Denne metoden brukes ofte på svært dårlige teglskorsteiner eller der det er store peiser eller mange og vanskelige tilkoplinger.

Hva er fordelene med rehabilitering av pipe?

Brannsikkerhet Den viktigste fordelen med å rehabilitere pipeløpet er bedre brannsikkerhet. Ved rehabilitering blir det satt en helt ny, tett pipe inn i det gamle pipeløpet. Den nye pipen tilfredsstiller dagens krav og er trygg om det skulle komme en pipebrann. Brannvesenet rykker ut til rundt 1000 pipebranner i året.

Bedre trekk En tett og trygg skorstein gir bedre trekk og optimaliserer driftsforholdene i pipa.

Godkjent for innkledning Teglsteinspiper som blir foret med inner-rør får en oppgradering som tillater at pipen kan kles/ dekkes til på inntil to sider.

Verdiøkning på boligen/hytta En rehabilitering av pipeløpet og ny ovn kan bidra til å øke verdien om du skal selge boligen eller hytta.

Miljøvennlig og økonomisk En dårlig pipe og gammel ovn gir dårlig fyringsøkonomi. En rehabilitert pipe kan sammen med en rentbrennende peis/peisovn gi en virkningsgrad (Utnyttelse av vedens energi) på over 80 prosent, noe som gir en betydelig reduksjon i vedforbruket, sterkt reduserte utslipp av svevestøv og dermed en besparelse i fyringskostnadene og et renere miljø.

Er rehabilitering av pipe søknadspliktig?

Rehabilitering av skorstein er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan og bygningsloven § 20-1 bokstav f. Søknadsprosessen kan vi ta oss av for deg.

Kontakt En sort Pil