Isodor er en skorsteinsforing bestående av Perlite-lettbetong, som støpes i det allerede eksisterende pipeløpet.

En eldre skorstein har gjerne sprekker og slitasjeskader som reduserer trekk og brannsikkerhet i pipeløpet. I tillegg er eldre piper ofte overdimensjonerte for moderne rentbrennende peisovner slik at trekken reduseres ytterligere.

Isodor er en kjapp og enkel metode for å støpe et nytt pipeløp i en eksisterende pipe.

Kort fortalt

Kjapt oppsummert kan vi liste opp flere fordeler med å bruke Isodor-metoden:

  • Helstøpt foring uten skjøter.
  • Innvendige fuger og sprekker fylles ut.
  • Skorsteinens konstruksjon styrkes.
  • Dimensjonen på pipeløpet tilpasses moderne røykgasstemperaturer.
  • Rask og renslig montering av ny skorsteinsforing.

Slik fungerer det

Før vi begynner med selve støpen må vi rense den bestående skorsteinen for sot og tette igjen røykrør og feieluker med skumgummi. Deretter senker vi støypegranaten ned til bunden av skorsteinen og kobler denne til strøm.

Lettbetong vibreres og stampes inn i skorsteinens revner ved hjelp av støpegranatens vibrasjonsmotor. Granaten trekkes sakte opp pipeløpet og former en jevn og fin kanal i støpen.

Vibrasjonen sikrer en brannsikker utstøpning og en glatt innside på skorsteinsforingen. Det er også mulig å justere dimensjonen på foringen slik at pipeløpet blir helt riktig i forhold til ovnens effekt.

Etter at ny skorsteinsforing er etablert, monteres en topp som beskytter mot fukt og frostskader. Selve støpen må tørke i ca. 4 dager før pipen kan tas i bruk igjen.

Skjult overgang i bjelkelaget

Isolasjonen i Jøtuls stålpipe er 30 eller 60 mm tykk, og har markedets høyeste volumvekt. Derfor kan vi skjule overgangen mellom halvisolert og helisolert modul i bjelkelaget. Du får dermed lik tykkelse på røret helt opp til taket.

Stålpipe gjennom yttervegg

Dersom du ønsker eller har behov for å gå gjennom yttervegg for å montere pipemodulene på utsiden, har vi moduler som gjør dette mulig. I tillegg tåler yttermaterialet Nordens tøffe klima.

Ventilert stålpipe

Jøtul Combi Stålpipe henter luft utenfra gjennom en kanal i pipen, og fører denne inn i ildstedet. Det betyr at du ikke behøver luft fra andre kilder dersom du velger denne løsningen. Ventilert stålpipe er spesielt godt egne i nye, tette hus. Peisovnene Jøtul F 232 og Jøtul F 233 er spesialutviklet for stilren og sømløs overgang til ventilert pipe uten behov for friskluftstilkobling.

Fyringseffekt og miljø

Den nye reduserte dimensjonen i skorsteinen og den isolerende Isodor-betongen, gjør at røykgasstemperaturen kan senkes betydelig. Dette gir en vesentlig fordel når man fyrer med moderne rentbrennende ovner, som har god utnyttelse av forbrenningen og lite utslipp av varme ut i skorsteinen.

Rehabiliteringsmetoden Isodor er godkjent av Sintef til oppstillingsvilkår 2. Det betyr at brennbart materiale kan ligge helt inn til skorsteinen i etasjeskiller.

Ettersom mesteparten av denne jobben gjøres fra taket, blir det svært lite aktivitet inne i selve boligen.

Isodor med Pipefiks

Pipefiks er en spesialist innen fyringssteder og piperehabilitering. Med en genuin interesse for brannsikkerhet og trygg fyring, kan vi renovere de aller fleste skorsteinsløsninger.

Vi er medlemmer i bransjeforeningen Norsk Varme som bistår oss med kompetanseutvikling av medarbeidere slik at vi alltid er oppdatert på det nyeste av regelverk og løsninger. Vi er også en del av Ildstedet, som er Norges mest erfarne faghandelsgruppe innen varmebransjen.

Når vi har sjekket og oppgradert pipen kan du fyre trygt med visshet om at alt er i orden og fagmessig utført.

Kontakt oss for en gratis befaring, dersom du vurderer nytt pipeløp eller Isodor